Regulamin

REZERWACJI I POBYTU – OBIEKTY WYPOCZYNKOWE GRUPA ACTIVSENIOR SP. Z O.O.

Pkt. 1. Rezerwacja:

 1. Rezerwacje odbywają się wyłącznie telefonicznie w godzinach pracy biura poniedziałek – piątek godz. 8-16 pod numerem telefonu 733 95 95 96
 2. Etapy rezerwacji:
  1. Przyjęcie rezerwacji / pobranie danych Gościa
  2. Przesłanie sms-em danych do wpłaty zadatku wraz z indywidualnym numerem rezerwacji.
  3. Po zaksięgowaniu zadatku wystawiamy potwierdzenie rezerwacji oraz fakturę za otrzymane środki i wysyłamy listownie (opłata 13zł) lub na wskazany adres e-mail (bezpłatnie)
  4. W przypadku chęci otrzymania faktury na firmę należy zgłosić to w momencie rezerwacji wraz z danymi płatnika oraz NIP.

Pkt. 2. Płatność:

 1. Dokonując wpłat w tytule przelewu należy posługiwać się indywidualnym numerem rezerwacji podanym w wiadomości SMS.
 2. Rezerwacja zyskuje status potwierdzona po wpłacie zadatku.
 3. Zadatek należy wpłacić w terminie 7 dni od momentu dokonania rezerwacji.
 4. Wysokość zadatku:
  1. 100zł – pokój / turnus
  2. 200zł – apartament / turnus
 5. Pozostałą część opłaty za pobyt należy uregulować przelewem nie później niż 14 dni przedzaplanowanym przyjazdem.
 6. Rezerwacja last minute zyskuje status potwierdzona po wpłacie pełnej wartości zamówienia w dniu rezerwacji.

Pkt. 3. Rezygnacja:

 1. W przypadku rezygnacji z przyjazdu zadatek nie podlega zwrotowi.
 2. Brak możliwości przeniesienia wartości zadatku na inny termin.
 3. Jeżeli Gość zrezygnuje z przyjazdu, a wcześniej go opłacił (dotyczy również ofert last minute):
  1. Rezygnacja 5 dni i więcej przed planowanym rozpoczęciem turnusu – firma ActivSenior sp. z o.o. zwróci wcześniej wpłaconą kwotę potrąconą wyłącznie o wartość zadatku (Pkt. 2. Podpunkt 4)
  2. Rezygnacja do 4 dni przed planowanym rozpoczęciem turnusu – firma ActivSenior zwróci wcześniej wpłaconą kwotę pomniejszoną o 20% wartości zamówienia.
 4. W przypadku skrócenia pobytu przez kupującego z wyboru lub jego winy wcześniejsza opłata nie podlega zwrotowi.

Pkt. 4.Pobyt:

 1. Ze względu na turystyczny charakter miejscowości pobytu obowiązuje opłata miejscowa, która jest naliczana za każdy dzień pobytu osoby dorosłej zgodnie z obowiązującym cennikiem dla danej miejscowości.  Płatność wyłącznie gotówką na miejscu w dniu przyjazdu.
 2. Doba rozpoczyna się od godz. 12.00* w dniu przyjazdu , kończy się o godz. 10.00 w dniu wyjazdu.
 3. Pobyt zaczyna się obiadem w dniu przyjazdu godz. 16.30 , kończy śniadaniem w dniu wyjazdu
 4. Na wyposażeniu pokoi nie ma ręczników (nie dotyczy apartamentów) oraz kosmetyków
 5. W obiektach obowiązuje cisza nocna w godzinach 22 – 6.
 6. Zachowanie Gości nie powinno zakłócać pobytu innych Gości. Przy rażącym naruszeniu tej zasady firma ActivSenior sp. z o.o. może odmówić dalszego świadczenia usług ze skutkiem natychmiastowym z zastosowaniem pkt3. Podpunkt 4.
 7. W obiektach obowiązuje całkowity zakaz palenia wyrobów tytoniowych poza miejscami do tego wyznaczonymi. W przypadku palenia w pokoju, łazience, balkonach zostanie naliczona kara umowna w wysokości 500zł.
 8. Zwierzęta akceptowane są wyłącznie w wybranych obiektach. Przyjazd z pupilem bez wcześniejszego uzgodnienia skutkuje nałożeniem opłaty przez firmę w wysokości 300zł.
 9. Firma ActivSenior sp. z o.o. może odmówić przyjęcia Gościa jeżeli przy wcześniejszym pobycie naruszył regulamin firmy.
 10. Firma może odmówić przyjęcia Gościa będącego pod wpływem alkoholu, wykazującego agresję słowną lub fizyczną.
 11. Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia wyposażenia i urządzeń technicznych powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób.
 12. O zaistniałych szkodach powstałych w obiekcie należy niezwłocznie powiadomić recepcję danego obiektu.
 13. Firma ActivSenior sp. z o.o. ma prawo obciążyć Gościa za powstałe szkody, łamanie regulaminu,  również po jego wyjeździe.

Pkt. 5. Warunki ogólne

 1. W związku ze zmieniającymi się cenami składowymi na wartość całkowitą wykonanej usługi firma ActivSenior sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość zmiany ceny.
 2. Zmiana ceny może nastąpić nie później niż 30 dni przed wykonaniem usługi.
 3. O zmianie ceny rezerwujący musi zostać powiadomiony listownie lub na adres e-mail wskazany w rezerwacji.
 4. W przypadku zmiany ceny więcej niż 8% wartości usługi rezerwujący ma prawo do odstąpienia od rezerwacji bezkosztowo łącznie ze zwrotem zadatku.
 5. Firma ActivSenior sp. z o.o. może anulować lub zmienić rezerwację wyłącznie w przypadku wystąpienia zdarzeń niezależnych od firmy ActivSenior sp. z o.o.

*Obiekt Maniek rozpoczęcie doby od godz. 14.00