Polityka prywatności i RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.*, dalej RODO, informujemy, iż:

  • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

ActivSenior ul. Wojska Polskiego 21/19, 88-100 Inowrocław

  • Kontakt z nami uzyska Pani/Pan za pomocą środków komunikacji elektronicznej biuro@activsenior.pl
  • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy kupna/sprzedaży na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO
  • Pani/Pana dane osobowe możemy udostępnić innym odbiorcom: biuro rachunkowe, kancelaria prawna, biuro informacji gospodarczej, administrator poczty elektronicznej, administratorzy systemu informatycznego, firmy świadczące usługi pocztowe,
  • Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego,
  • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat,
  • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
  • Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO,
  • Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy,
  • Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.