Regulamin zakupu i realizacji Voucherów

ActivSenior Sp. z o.o. ul. Wojska Polskiego 21/19, 88-100 Inowrocław

NIP 5562799235 / KRS 0000998901

Regulamin określa zasady świadczenia usług określonych Voucherem

Pkt. 1

Postanowienia ogólne

 1. Firma ActivSenior Sp. z o.o. ul. Wojska Polskiego 21/19, 88-100 Inowrocław NIP 5562799235

Wpisana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000998901, będąca właścicielem serwisu www.wczasydlaseniora.com wprowadza do obiegu następujące Vouchery:

 • Voucher pobytowy:

Voucher pobytowy – upoważnia do skorzystania z wybranej i opłaconej wcześniej oferty pobytu wymienionej na Voucherze imiennym.

 • Voucher kwotowy :

Voucher kwotowy – upoważnia do skorzystania z dowolnej oferty pobytu w ramach sezonu 2023 umieszczonego na stronie www.wczasydlaseniora.com

 Pkt. 2

Zakup

 1. Voucher pobytowy – opłacona rezerwacja przez kupującego dla właściciela Vouchera. Zakup Vouchera pobytowego musi zostać poprzedzony kontaktem telefonicznym z działem rezerwacji w celu ustalenia terminu, personalizacji oraz wygenerowania indywidualnego numeru rezerwacji do dokonania płatności.
 2. Voucher kwotowy – wartość vouchera ustalana jest indywidualnie z kupującym. Istnieje możliwość personalizacji vouchera (bezpłatnie).

Pkt. 3

Wysyłka

 1. Vouchery wysyłane są w wersji papierowej zgodnie z wzorem zawartym na stronie sprzedającego.
 2. Koszt wysyłki Vouchera wynosi 20zł.
 3. Voucher wysyłany jest na adres wskazany przez kupującego.
 4. Dokument księgowy (faktura) za zakup wysyłany jest na adres kupującego lub e-mail.

 Pkt. 4

Realizacja Vouchera

 1. Voucher jest ważny w terminie konkretnie w nim wskazanym.
 2. Voucher musi być wykorzystany jednorazowo.
 3. Voucher upoważnia wskazaną w nim osobę do wykorzystania wymienionych w nim usług w terminie jego ważności
 1. W przypadku Vouchera kwotowego, wartość Vouchera upoważnia do obniżenia wartości całkowitej za rezerwację – brak możliwości wykorzystania Vouchera na poczet wartości zadatku.
 2. Realizacja Vouchera odbywa się na ogólnych zasadach obowiązujących przy sprzedaży danego rodzaju usługi, dostępności, cen i regulaminu obowiązujących dla rezerwacji i pobytu – Obiekty Wypoczynkowe Grupa Activsenior Sp. Z O.O. zawartych na stronie www.wczasydlaseniora.com